Zakres usług

Zapewniamy szeroki zakres usług związanych z consultingiem inżynierskim i rzeczoznawstwem majątkowym.

Biznesem biznesu są ludzie. Nasi specjaliści posiadają kompetencje, wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonywania powierzonych zadań.

Co więcej, dla nich praca to pasja co przekłada się na pełne zaangażowanie i niezbędną dokładność oraz sumienność w kolejnych projektach i współpracy z naszymi Klientami.

W ofercie MDR posiadamy szeroki zakres usług związanych z Consultingiem inżynierskim dotyczącym wszelkiego rodzaju obiektów: biurowych, logistycznych, energetycznych, przemysłowych, mieszkaniowych Zajmujemy się:

 • Technicznym due dligence,
 • Usługą doradczą w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji – eliminowanie zagrożeń i optymalizacja kosztów a także sposobu jej realizacji
 • Minimalizacja ograniczeń operacyjnych, finansowych i technicznych inwestycji
 • Doradztwo projektowe
 • Załatwianie formalności w urzędach
 • Organizacja przetargu i wyboru wykonawcy
 • Analiza opłacalności inwestycji
 • Ekspertyzy techniczne

Dzięki niezbędnym uprawnieniom możemy zaoferować naszym klientom usługi szacowania wartości nieruchomości oraz środków trwałych na potrzeby przekształceń własnościowych, kupna – sprzedaży, podatkowe i zabezpieczenia wierzytelności.

Szacowanie wartości majątku, nieruchomości, oraz środków trwałych:

·  zabezpieczenia wierzytelności
·  kupna – sprzedaży
·  podatkowych
·  przekształceń własnościowych
·  i innych

Wycena nieruchomości to działanie które ma na celu oszacowanie, w którym dokonuje się zwykle określenia wartości rynkowej lub odtworzeniowej nieruchomości. Oszacowania wartości nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, zatrudniony przez MDR, który legitymuje się państwowymi uprawnieniami zawodowymi

W procesie wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy pozostaje stroną niezależną. W toku szacowania wartości nieruchomości rzeczoznawca majątkowy opracowuje operat szacunkowy.

Monitoring inwestycji jest przeprowadzany przez specjalistów-inżynierów MDR w celu zapewnienia terminowej i prawidłowej realizacji inwestycji. Usługi oferowane w zakresie monitoringu inwestycji:

Przeprowadzanie stałego monitoringu inwestycji podczas jej trwania 
Wielorakie sprawdzanie dokumentacji

Raporty dotyczące procesu budowlanego i projektowego
Przeprowadzanie i organizowanie spotkań z wykonawcami i projektantami
Polecanie działań naprawczych
Kontrola harmonogramów, projektów, kosztorysów

Zarządzanie procesem inwestycyjnym pozwala na przekazanie rozlicznych zadań związanych z obsługą inwestycji do firmy zewnętrznej. Inwestor zyskuje w ten sposób pewność profesjonalnej obsługi i nie jest obciążony czasochłonnymi elementami związanymi z zarządzaniem inwestycją.

Zarządzanie procesem inwestycyjnym można podzielić na kilka etapów zgodnie z poziomem zaawansowania prac:

 • etap przygotowawczy
 • etap realizacji
 • etap finalizacji

Ekspertyzy techniczne budynków są wykonywane przez specjalistów MDR w celu oceny stanu technicznego obiektu lub niektórych jego elementów np. konstrukcji murowych lub żelbetowych oraz elementów zapewniających szczelność obiektów.

Ponadto możemy wykonywać, przed przystąpieniem do  modernizacji lub rozbudowy obiektu, kompleksowe ekspertyzy stanu technicznego obiektu wraz z instalacjami